Kỷ lục thế giới-người nam châm với 95kg hút dính lên trên cơ thể

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 13165
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 10917
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 125691
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 0
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 125691
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2318178
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 13165
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 10917
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 125691
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2318178
 • Số người trực tuyến: 52