Phong thủy nâng sinh khí nơi ở - mộ trạch

Ngày tạo: 14-06-2017

 

 

 

 

 

 

 

Phong thủy là một điều quan trọng và khó, vì đơn giản là đất đai nhà cửa có trước người ở sau. Chuyện càng trở nên rắc rối vì nhiều thầy nhiều kiến giải trong khi kết quả thì người làm chịu. Việc sửa chữa đôi khi chịu nhiều gò bó không thể nhất nhất theo ý mình được. Tìm một nơi rõ ràng có tên tuổi và uy tín để có gì còn biết đường mà quy trách nhiệm cho ai là một điều cần thiết.

  CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
  THÀNH TÍCH
  TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
  NHÂN TƯỚNG HỌC
  BẠN CẦN BIẾT
  CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
  • Tổng bài viết đọc hôm nay: 292
  • Tổng bài viết đọc hôm qua: 5429
  • Tổng bài viết đọc tháng này: 105130
  • Tổng bài viết đọc tháng trước: 233737
  • Tổng bài viết đọc năm nay: 1314386
  • Tổng bài viết đọc năm trước: 910390
  • Tổng số khách truy cập hôm nay: 292
  • Tổng số khách truy cập hôm qua: 5429
  • Tổng số khách truy cập năm nay: 1314386
  • Tổng số khách truy cập năm trước: 910390
  • Số người trực tuyến: 86
  New