Người nam châm Nam Định.

Ngày tạo: 14-06-2017

Sau 2 tuần tu luyện, bệnh tật của các học viên Thành Nam đã thuyên giảm được từ 30% - 50% và trở thành người nam châm như thế này:

 

 

VIỆN VBI & RIAFR

Viện trưởng

CGCX Nguyễn Ngọc Sơn

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 1779
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 9585
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 171974
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 170869
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 979409
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2318178
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 1779
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 9585
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 979409
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2318178
 • Số người trực tuyến: 89
New