Bằng chuyên gia cảm xạ học

Ngày tạo: 14-06-2017

Bằng Chuyên gia Cảm xạ học số 367 do Ủy ban Cảm xạ học CH Ba Lan (EU) cấp ngày 14/11/2007. 

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 159
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 3126
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 89336
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 0
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 89336
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 910390
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 159
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 3126
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 89336
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 910390
 • Số người trực tuyến: 54
New